เวทีเสวนา BCP สำหรับคนรุ่นใหม่

Browse By

คนรุ่นใหม่เชิญทางนี้ ??
ในวิกฤติ ?????-?? ความปลอดภัยและความอยู่รอดก็ต้องมา

????? ร่วมกับ หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาฯ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังเสวนาหัวข้อ
“??? สำหรับคนรุ่นใหม่”

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านทาง ??????? ?????
เพื่อวางแผน ???????? ????????? ???? ในมิติใกล้ตัว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ?????-??

อ่านเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/SHECU2560/posts/4174643522622078