เวทีเสวนา BCP สำหรับคนรุ่นใหม่

Browse By

คนรุ่นใหม่เชิญทางนี้ 👇🏻
ในวิกฤติ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 ความปลอดภัยและความอยู่รอดก็ต้องมา

𝗦𝗛𝗘𝗖𝗨 ร่วมกับ หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาฯ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังเสวนาหัวข้อ
“𝗕𝗖𝗣 สำหรับคนรุ่นใหม่”

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านทาง 𝗙𝗮𝗰𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗦𝗛𝗘𝗖𝗨
เพื่อวางแผน 𝑩𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒊𝒕𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑷𝒍𝒂𝒏 ในมิติใกล้ตัว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵

อ่านเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/SHECU2560/posts/4174643522622078