คณะโครงการ SATREPS Area-BCM เข้าเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม อยุธยา

Browse By

จ. พระนครศรีอยุทธยา – ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 Prof. Kenji Watanabe ในฐานะ Principal Investigator ประจำโครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัยประจำโครงการจากประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนคณะนักวิจัยจาก National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) และ Fujitsu Research Institute ได้เดินทางไปยังสถานประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) โดยมีสถานประกอบการดังนี้ 

 

  • Sanshin High Technology (Thailand) Ltd
  • KIAC Kojima Industries Asia Corporation Ltd.
  • Dydo -Tec Co., Ltd.
  • AAPICO Hitech 
  • Kasai Teck See Co., Ltd.
  • Able Sanoh Industries (1996) Co., Ltd. (ASICO)
  • H-ONE Parts (Thailand Co., Ltd. 
  • Mikuni (Thailand) Co., Ltd.
  • Nippon Steel Thai Sumilox Co., Ltd.

 

วัตถุประสงค์สำหรับการเข้าเยี่ยมเพื่อพบปะหารือกับผู้บริหารสถานประกอบการ ในประเด็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านการรับมือกับภัยพิบัติเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Area-BCM Workshop) ซึ่งทางสถานประกอบการต่าง ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี  

 

โครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) ขอขอบคุณสถานประกอบการต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค หรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจนแนวทางประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของโครงการในอนาคตต