โครงการ SATREPS Area-BCM ได้พบปะหารือร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และ ปภ. อยุธยา เพื่อสร้างความแน่นแฟ้นในการร่วมงานในอนาคต

Browse By

พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย – 14 ธันวาคม 2566 – โครงการ SATREPS Area-BCM ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดินทางพบปะกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอความคืบหน้ากิจกรรมของโครงการ ตลอดจนหารือพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นสำหรับการร่วมงานในอนาคต

ในช่วงเช้า คณะโครงการ SATREPS Area-BCM ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) โดยมีคุณดิสพล ยิ้มขลิบ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บ้านหว้า (ไฮเทค) และ คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ศาสตราจารย์เคนจิ วาตานาเบะ จากสถาบันเทคโนโลยีนาโกย่า อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการ SATREPS Area – BCM ได้นำเสนอภาพรวมเชิงลึกของโครงการ โดยเน้นไปที่การประชุมเชิงปฏิบัติการ Area-BCM ที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากทางนิคมฯ ไฮเทค ซึ่งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับทางโครงการ ได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะนักวิจัยของโครงการ

คุณชินโก ซูซูกิ จากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์โลกและการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ (NIED) ได้นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

ทางโครงการ SATREPS Area-BCM หวังเป็นอย่างยิ่งในการร่วมพัฒนาความร่วมมือนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางนิคมอุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการบริหารการจัดการความเสี่ยงในอนาคต

ในช่วงบ่าย คณะโครงการ SATREPS Area-BCM ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

หลังจากที่อาจารย์เคนจิ วาตานาเบะ หัวหน้าโครงการ SATREPS Area – BCM ได้นำเสนอกิจกรรมที่ผ่านมาและสรุปกิจกรรมที่วางแผนไว้ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางโครงการ โดยเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากชุดเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ที่นำเสนอโดยคุณชินโก ซูซูกิ จากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์โลกและการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ (NIED)

นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของทาง ปภ. อยุธยา โดยเล็งเห็นถึงการนำชุดเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในการฝึกซ้อมอพยพ โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลจากการสำรวจชุมชนโดยคณะนักวิจัยของโครงการฯ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเปิดกว้างและสนับสนุนการทำงานโดยเน้นโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจการบูรณาการงานในด้านเศรษฐกิจตลอดจนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

ทางโครงการฯ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้เล็งเห็นว่าการประชุมนี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นกระชับความสัมพันธ์ขององค์กร แต่ยังปูทางไปสู่การริเริ่มการทำงานเพื่อให้เกิดเป้าหมายสอดคล้องร่วมกันในอนาคต

โครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างญี่ปุ่นและไทยภายใต้กรอบการทำงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นตัวจากภัยพิบัติที่กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย และรับข้อมูลเพื่อเข้าสู่ ISO/TC292 ภายในปี 2566

 

เรื่อง โดย พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม
ภาพถ่าย โดย กุลชาติ ประทุมชัย